WETALEK - Laboratorium mikrobiologiczne, badanie żywności | Suwałki

Laboratorium istnieje od roku 2000. Początkowo była to niewielka placówka badawcza, o profilu mikrobiologicznym i ogólnym wykonująca badania dla potrzeb lecznic i indywidualnych hodowców bydła i drobiu o nazwie: Diagnostyczne Laboratorium Weterynaryjne WET- SERWIS w Suwałkach. Laboratorium mieści się w budynku w Suwałkach przy ul. Utrata 9A.

Od 2009 roku właścicielem laboratorium jest „WETALEK” Maciej Kołosza. Wówczas wyodrębniono dwa niezależne laboratoria: Laboratorium Mikrobiologiczne i Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Od 2011 roku laboratorium mikrobiologiczne pracuje w systemie zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, oraz regularnie bierze udział z pozytywnym wynikiem w badaniach biegłości organizowanych przez: PIW-et Puławy, Gdańską Fundację Wody, POLMICRO.

W 2012 roku Najwyższe Kierownictwo złożyło wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego. W lutym 2013 Laboratorium przeszło pozytywną ocenę PCA. W kwietniu 2013 Najwyższe Kierownictwo podpisało kontrakt z PCA, a Laboratorium otrzymało certyfikat AB 1430.

Od 02.12.2014 r. nasze laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z zakresem akredytacji.