WETALEK - Laboratorium mikrobiologiczne, badanie żywności | Suwałki

Akredytowane
Badane obiekty/Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. Zakres od:
5,0 jtk/cm² dla wycinków z tusz
1,0 jtk/cm² dla powierzchni ograniczonej
20,0 jtk/ powierzchnię nieograniczoną
Metoda płytkowa posiewu wgłębnego
PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C. Zakres od:
5 jtk/cm² dla wycinków z tusz
1,0 jtk/cm² dla powierzchni ograniczonej
20,0 jtk/ powierzchnię nieograniczoną
Metoda płytkowa posiewu wgłębnego
PN-ISO 21528-2:2005
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
PN-EN ISO 6579:2003
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Żywność Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
PN-EN ISO 6579:2003
Ogólna liczba drobnoustrojów. Zakres:
od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa w 30 °C, posiew wgłębny
PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba beta-glukoronidazo-dodatnich
Escherichia coli. Zakres:
od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa w temp. 44 °C, posiew wgłębny
PN-ISO 16649-2:2004
Liczba Enterobacteriaceae. Zakres:
od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa, posiew wgłębny
PN-ISO 21528-2:2005
Obecność Listerii monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Listeria monocytogenes - Metoda płytkowa PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005
Liczba Staphylococcus koagulazo-dodatnich - Metoda płytkowa posiewu powierzchniowego PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004
Mięso, mięso drobiowe Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
PN-EN ISO 6579:2003 + IM-11
wydanie 2 z dnia 26.02.2013r.

 

Nieakredytowane
Badane obiekty/Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
 Żywność  Liczba bakterii z grupy coli - Metoda płytkowa PN-ISO 4832:2007